Tarieven en het Zorgprestatiemodel

De vergoeding van de GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2022 wordt deze vergoed volgens het Zorgprestatiemodel.

Het GGZ zorgprestatiemodel vindt u hier

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of een GZ-psycholoog hebben ieder hun eigen tarieven.
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

De vergoeding van uw behandeling

Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn naast een verwijsbrief van uw huisarts uw verzekeringsgegevens nodig. Tevens is het verplicht voor aanvang van de behandeling uw identiteit vast te stellen en uw BSN (Burgerservicenummer) vast te leggen.

Voorwaarde voor vergoeding van de behandeling is dat de behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Verder dat de met de verzekeraar afgesproken omzet die gedeclareerd kan worden nog niet overschreden is, tenzij anders met uw zorgverzekeraar is overeengekomen. Informeer hier vooraf naar bij uw behandelaar en overleg desnoods met uw verzekering.

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw behandeling volledig afgezien van het eigen risico. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks bij de verzekering gedeclareerd. Het is niet mogelijk om zelf uw behandeling te betalen. (zie hieronder het overzicht van de afgesloten contracten voor Psychotherapiepraktijk Oldambt).

Het verplichte eigen risico bedraagt in 2022 € 385,- per jaar tenzij u met uw zorgverzekeraar een hoger bedrag bent overeengekomen. Is uw eigen risico nog niet opgebruikt op het moment dat uw behandelaar de behandeling declareert bij uw verzekering, dan factureert uw zorgverzekeraar het (resterende) eigen risico aan u.

Partner-relatiebehandeling, gezinsproblematiek en arbeidsgerelateerde problematiek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Wel is er vergoeding mogelijk voor een partner die als onderdeel van de behandeling meekomt voor een aantal sessies.

Met onderstaande koepels van verzekeraars is een contract afgesloten. Het advies is te checken of uw verzekering onder deze koepels valt, wat in bijna alle gevallen zo zal zijn. Deze informatie kan u op het internet vinden of direct vragen aan uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars
SGGZ BGGZ
VGZ/ IZZ/ Trias ja nee
Zilveren Kruis/ Achmea ja nee
Menzis groep ja nee
ASR ja nee
Zorg en Zekerheid ja nee
DSW ja nee
ENO ja nee
ONVZ ja nee
Caresq ja nee

Annuleren afspraak en voorwaarden en no-show tarief

Indien u merkt dat u een afspraak niet kunt nakomen dient u de afspraak zo snel als mogelijk te annuleren zodat er mogelijk nog een nieuwe afspraak ingepland kan worden. U kunt dit doen tot uiterlijk 24 uur van tevoren.

In het weekend geldt dat de afzegging voor de maandag op vrijdag moet plaatsvinden. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd brengen wij deels in rekening. Het wegblijftarief bedraagt € 65,00 en wordt niet door uw verzekering vergoed. Indien in de voor u gereserveerde tijd een andere cliënt ingepland kan worden dan worden u geen kosten in rekening gebracht. Indien een afspraak wordt geannuleerd i.v.m. symptomen die kunnen duiden op een coronabesmetting worden er vanzelfsprekend geen kosten in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden vindt u hier.

Zie voor meer informatie ook

www.lvvp.nl
www.kiesbeter.nl

lange lijs