De vergoeding van kosten van psychologische hulp in de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) en Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ)

De vergoeding van de SGGZ en de BGGZ, zoals diagnostiek en behandeling zit sinds 1 januari 2008 in het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks bij de verzekering gedeclareerd. Binnen de praktijk wordt vooral SGGZ-hulp geboden. Voor BGGZ wordt samengewerkt met vrijgevestigde GZ-psychologen in de regio. Het is mogelijk om zelf uw behandeling te betalen. Er wordt dan wel verplicht met u afgerekend volgens de genoemde DBC structuur. Voorwaarde voor vergoeding van de behandeling is dat de behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar én sinds dit jaar dat de met de verzekeraar afgesproken omzet die gedeclareerd kan worden nog niet overschreden is. Informeer hiernaar vooraf bij uw behandelaar en/of verzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij naast een verwijsbrief van uw huisarts uw verzekeringsgegevens nodig. Tevens dienen wij voor aanvang van de behandeling uw identiteit vast te stellen en BSN (Burgerservicenummer) vast te leggen.

Psychotherapiepraktijk Oldambt heeft een contract in 2016 met onderstaande verzekeraars:

Zorgverzekeraars M.W.Knigge M.W.Knigge
SGGZ BGGZ
Achmea/ Agis ja ja
VGZ/IZZ/Trias ja ja
CZ / OHRA / Delta Lloyd ja ja
Menzis groep ja ja
Multizorg VRZ ja ja
De Friesland ja ja
Zorg en Zekerheid ja ja
DSW ja ja

Psychotherapiepraktijk Oldambt neemt deel aan de Pilot eerstelijns GGZ van de huisartsen van de Slochterkring.

Wat betaalt u zelf?

Nadat wij de declaratie bij de verzekering hebben ingediend, zal uw verzekering bij u het eigen risico declareren. Het eigen risico wordt o.a. aangesproken bij specialistische zorg, waaronder ook onze zorg valt. In 2016 is dat vastgesteld op €385, tenzij u het eigen risico heeft verhoogd. Dat wil zeggen dat u van het bedrag dat wij bij uw zorgverzekeraar declareren voor de gehele behandeling, van intake tot afronding, het eigen risico zelf zult moeten betalen (het eigen risico wordt o.a. ook aangesproken wanneer u medicijnen gebruikt, of een specialist in het ziekenhuis bezoekt). Een DBC loopt maximaal een jaar. Indien de behandeling langer dan een jaar duurt wordt een nieuwe DBC geopend waarover de patiënt dan opnieuw het eigen risico zelf zal moeten betalen.

Bent u verzekerd bij een maatschappij waarmee uw behandelaar onverhoopt geen overeenkomst heeft dan krijgt u mogelijk toch een gedeelte vergoed via de restitutieregeling. U krijgt van ons de rekening en u betaalt deze zelf. Het bedrag declareert u vervolgens bij uw zorgverzekeraar. Uit uw polis blijkt hoeveel u van het bedrag terugkrijgt.

Sinds 1 januari 2008 declareren behandelaars de zorg niet meer per sessie, maar in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dit betekent dat de vergoeding wordt opgebouwd aan de hand van de diagnose, de aard van de behandeling, de directe tijd (het directe contact met de patiënt in de spreekkamer, telefonisch of via de email) en de indirecte tijd (de tijd die is besteed aan administratie, verslaglegging, overleg ed.). Als u van de zorgverzekeraar het overzicht van de factuur krijgt dan zult u deze gegevens terugvinden. Behandeltijden liggen altijd tussen minimale en maximale grenzen (bv 250 - 800 minuten). Het bedrag tussen deze behandeltijden is dan hetzelfde. Als u bijvoorbeeld 5 gesprekken van een uur (=300 minuten) heeft gehad, dan is het factuurbedrag hetzelfde als wanneer u 13 gesprekken (=780 minuten) zou hebben gehad (in dit geval bij de DBC Depressie).

Supervisie en Leertherapie

Het tarief voor supervisie en leertherapie is €95,-

No show

Het tarief voor no show is €40,-. Dit wordt niet door uw verzekeraar vergoed.

Zie voor meer informatie ook

www.nvvp.nl
www.kiesbeter.nl

lange lijs

Verder informatie over zorgkantoren en websites zorgverzekeraars:

Multizorg
De onderneming Multizorg doet de zorginkoop voor aangesloten zorgverzekeraars. De volgende (groepen van) zorgverzekeringen participeren in deze combinatie:
 • ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.
 • ENO Zorgverzekeraar N.V. Deventer
 • Salland Verzekeringen (UZOVI-code 7032)
 • HollandZorg (UZOVI-code 7032)
 • Energiek (UZOVI-code 7032)
 • ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende ziektekostenverzekeringen N.V.
 • O.W.M.Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. Leiden
 • IAK verzekeringen B.V. Eindhoven
 • Aevitea B.V. Heerlen
 • Caresco Assuradeuren B.V. Amersfoort
 • DSW
 • O.W.M. DSW Ziektekostenverzekeraar U.A./ N.V.