Psychotherapie Praktijk Oldambt

Welkom bij Psychotherapie Praktijk Oldambt
een praktijk voor psychologische zorg en psychotherapie.

Doelstelling:
- het bieden van professionele psychologische behandeling in een
besloten setting.
- Psychologische behandeling en diagnostiek.

Uitgangspunten:
- persoonlijke bejegening
- het bieden van kwalitatief goede zorg